Serving Good Mood & Food since 1996

English


Milošev Hamam

-sazidan je 1838. godine na Savskoj padini, uz dvorac kneza Miloša, namenjen begovima, kako su se u to vreme zvali sinovi, Milan i Mihailo. Knez je polovinom 1837. godine poslao kneginju Ljubicu da izabere mesto za hamam. Sazidan na uzvišenju u nekadašnjem Finansijskom parku, pripada tipu manjih hamama za privatne upotrebe. Po nameni, obliku i veličini najsličniji mu je bio hamam sagrađen u isto vreme uz Konak kneginje Ljubice.

U hamamu nije bilo bazena, duž zidova u kamenu bila su istesana korita („halvati”) u kojima se kupalo. Svako korito imalo je svoju česmu tako da je voda uvek bila čista. Voda je dolazila u česme iz kružnih kanala koji su opasavali prostorije za kupanje.


Hamam se sastoji od sledećih prostorija:
1.„šedrvan” (čekaonica i garderoba)
2.„kapaluk” (prostorija za odmor posle kupanja)
3.„halvat” (prostorija za kupanje”)
4.„hazna” (rezervoar za vodu)
5.„ćulan” (ložionica)

Brend Monument nastao je uz „Milošev amam“. Zatečeno stanje objekta (slika 1), koji je MONUMENT GRUPA renovirala u dva navrata, 1995/96. godine (slika 2) i 2010. godine, pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.


Milošev hamam srušen je u bombardovanju 1941. godine. Amam Kneza Miloša proglašen je za spomenik kulture 1948. godine.

Milošev dvorac

Dvorac kneza Miloša imao je 24 sobe. Ceo dvorski kompleks zaključno sa Amamom i uređenjem parka završen je 1838. godine. Posle dugotrajnih pregovora sa inostranim graditeljima, izgradnja dvora poverena je pančevačkom arhitekti Konstantinu Radotiću, iako je plan dvorca prvobitno izradio Franc Tobi.

Proslavljajući 15 godina rada, u okviru lokala u ulici Admirala Geprata 14, otvorena je stalna postavka izložbe “Koreni urbanizacije srpskog Beograda” (autor Andrej Invačević) – koja se bavi istorijskim nasleđem lokacije prvog Monument restorana.

PHOTO GALERIJA IZLOŽBE